Набират кандидати по програма „Старт на кариерата” за заетост през 2020 година

Право на участие в Програмата имат младежи до 29 г. със  завършено висше образование

Стартира процедурата за кандидатстване за работни места в централните ведомства на държавната администрация и техните териториални поделения по Програма „Старт на кариерата” за заетост през 2020 г.

За град Бургас заявените работни места са 55 от 24 институции и ведомства.

Най-много работни места са обявени от местните поделения на Национален осигурителен институт, Агенция „Митници”, Национална агенция по приходите, Национален статистически институт, ИА „Морска администрация”, Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Агенция по заетостта.

Право на участие в Програмата имат младежи до 29 г. със  завършено висше образование, които не притежават трудов стаж по придобитата специалност. С одобрените след провеждане на интервю кандидати ще бъдат сключени трудови договори за срок от 9 месеца.

Крайният срок за подаване на заявления за включване в Програмата е 18.10.2019 г.

Подробна информация за работните места и условията за участие в Програмата може да се получи в Дирекция „Бюро по труда” – Бургас.

Снимка: https://www.economic.bg

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!