Музикален фестивал за хора с увреждания започва в Поморие

 „Равен шанс за всеки талант” е с десето юбилейно издание

За десети пореден път град Поморие дава сцена за изява на хората с физически проблеми и спомага за тяхното приобщаване към съвременните културни ценности. Основната цел на фестивала „Равен шанс за всеки талант” е нарастване на социалния капитал на обществото, чрез интеграция и реинтеграция на хората в неравностойно положение, повишаване на тяхната значимост и личностното им самочувствие.

Юбилейното издание на Националния музикален фестивал за хора с увреждания „Равен шанс за всеки талант – Поморие 2015” ще бъде официално открито на 28.08.2015 г. /петък/, от 20.00 часа на външната сцена на читалище „Просвета 1888”.

Фестивалът се организира от фондация „Сила за живот” и Община Поморие, с финансовата подкрепа на фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика. Събитието е под патронажа на омбудсмана на Република България и е включено в културния календар на страната за 2015 година.

Националният музикален фестивал за хора с увреждания е форма за преодоляване на социалната им изолация чрез изразните средства на изкуството. Вече десет години общите усилия на организаторите допринасят за по-лесното интегриране на тези хора и за развитие на художествено-творческите им заложби.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!