МТИТС обяви конкурс за детска рисунка

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията обявява конкурс за детска рисунка на тема „Технологиите, които ме свързват със света“. Инициативата е част от поредицата събития, посветени на 150- годишнината от създаването на Международния съюз по далекосъобщения (МСД) и 135 години от членството на Република България в него.

Международният съюз по далекосъобщения е водещата агенция на ООН по въпросите на информационните и комуникационни технологии. Мотото на организацията е „Посветени на свързването със света“. Досегът с технологиите и използването им определят развитието на най-малките граждани на света – децата. Поради това за министерството, като участник в управлението и дейността на МСД, е важен погледът на децата към технологиите в живота им.

Условия за участие

Тема: „Технологиите, които ме свързват със света“

Възраст на участниците: Деца от 7 до 13 години.

Краен срок за изпращане: 8 май 2015 г.

(Рисунките изпращайте до Петя Чакърова, експерт в дирекция „Съобщения“, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Дякон Игнатий“ №9, София 1000).

Материали: Без ограничение

Автентичност: Творбата трябва да бъде създадена самостоятелно от участника. В пощенския плик трябва да бъде приложен лист с формат 15/10 см, на който са изписани с печатни букви име, фамилия, възраст, e-mail, телефон на автора.

Брой творби: Всяко дете може да изпрати една рисунка.

Резултати: Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на интернет страницата на МТИТС, раздел „Новини“. Най-добрите рисунки ще бъдат изложени по време на Кръглата маса по въпросите на защитата на децата в интернет пространството на 18 май 2015 г., която е част от събитията в България посветени на 150-годишнината на МСД.

Награди:

1-во място – предметна награда на стойност 200 лв.

2-ро място – предметна награда на стойност 150 лв.

3-то място – предметна награда на стойност 100 лв.

Победителите ще бъдат поканени на церемония в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и ще получат наградите си лично от министър Ивайло Московски.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!