МОСВ: Кметът на Царево трябва да освободи достъпа до плажа Силистар

Община Царево трябва да си влезе в правомощията и да освободи пътя до плажа Силистар.  РИОСВ-Бургас изготви предписание до кмета за предприемане на мерки за осигуряване на достъп през общинските полски пътища.

Миналата седмица експерти на регионалната екоинспекция са били на проверка на плажа и са установили, че ползвателят на частни земеделски земи – фирма „Зона Х“ ЕООД, няма изискуемото по закон съгласуване с РИОСВ-Бургас. Имотите са разположени на територията на Природен парк „Странджа“ и за извършването на всякакви дейности е необходимо съгласуване с РИОСВ. Незабавно до „Зона Х“ ЕООД е била изпратена покана за съставяне на акт. Предстои и налагане на глоба в размер на 10 000 лева.

При проверката е установено, че от „Зона Х“ ЕООД са представили в община Царево договор със собствениците на имоти за ползването на терените им. Съгласно договора наемателят ползва имотите за период  1.06 – 30.09.2015 г. и се задължава да ги експлоатира по предназначение като ги облагороди и огради с временни заграждения, и обособи пътеки за лесно и удобно преминаване на хора и автомобили. Общината има ангажимент да упражнява контрол върху всички дейности, които касаят достъпа до плажа и общинските терени.

РИОСВ  е подготвила и принудителна административна мярка на фирмата за спиране на дейността за обособяване на зона за временен престой на автомобили

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!