„Морски сговор” иска промяна на Закона за рибарство и аквакултури

Сдружението настоява за промяна на дискриминационните условия за кандидатстване и финансиране по ОПРСР

Върнатата в края на януари от Европейската комисия за преработка оперативна програма „Морско дело и рибарство“ се явява възможност не само за решаване на редица проблеми, свързани с дребномащабния крайбрежен риболов, но и за уреждане съдбата на рибарското селище „Ченгене скеле”. До този извод стигат членовете на сдружение „Морски сговор”, което обединява хората, живеещи и работещи от години в исторически обособената територия на селището.

Сдружението настоява за промяна на дискриминационните условия за кандидатстване и финансиране по ОПРСР и за спешно разглеждане и приемане в Народно събрание на изработен от сдружението и вече входиран  проект за нова глава в Закона за рибарство и аквакултури. Искането е придружено с подписка, която до момента са подкрепили почти 1000 души.

Морските хора от виждат реална алтернатива в законови промени, отнасящи се до определяне статута на рибарите, както и те да не бъдат юридически лица. Разделяне на плавателните съдове по големина и оборудване и отпадане на изискването за ледогенератори в лодките са други обосновани искания на хората с морски поминък. Някои от изискванията в сега действащия Закон за рибарство и аквакултури са наистина непосилни за тях.

Кметът на Бургас Димитър Николов също е на мнение, че сега действащият регламент е явна несправедливост и ще настоява рибарите от Бургас и Варна да могат да ползват възможностите на оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ наравно с колегите си от градовете с население до 50 000 души. Сега те са лишени от правото чрез програмата да си закупят нови лодки, оборудване, системи за сигурност или да преминат през курсове за обучение.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!