Морската стратегия е готова, „отплава“ за София

Заключителен вариант на проекта за Интегрирана морска стратегия на Република България обсъдиха днес в Бургас. Представянето на стратегическия документ се проведе по време на среща между областните управители на Бургас, Варна и Добрич, представители на морския бранш и отговорните институции. Презентираният проект e изготвен от експерти в трите областни администрации и представители на Черноморски институт и Институт за регионални стратегии- Бургас и дава базата, върху която на национално ниво може да бъде съставена Националната интегрирана морска стратегия. Стратегията обхваща всички сектори свързани с морето – околна среда, транспорт, регионално развитие, туризъм, образование и др. Нейното приемане е от изключителна важност от една страна, за да се спазят европейските директиви, а от друга дава възможност за кандидатстване по различни европейски програми, както и за развитие на морския бизнес и морската индустрия.

„Днешната среща е стъпка, която да изведе темата от регионално ниво и да я постави на национално. Считам, че морето е национално богатство и грижата за него и всички съпътстващи дейности е ангажимент на държавата. Увереност, че такава стратегия е необходима, ми дава и фактът, че днес присъстват представители на почти всички структури, свързани с морския бранш. Днешната среща е и пример, че когато една идея е добра и от нея може да се възползва цял един сектор, тя среща приемственост и желание за реализация”, с тези думи областният управител Вълчо Чолаков откри заключителния форум за обсъждане на проекта за интегрирана морска стратегия.

Той и колегите му от Добрич и Варна, д-р Маргарита Новоселска и Стоян Пасев, поеха ангажимент да придвижат проектния документ на национално ниво.

Форумът прие и обща резолюция, с която се обръща внимание на необходимостта за поддържане на единна база данни за развитието на българското Черноморие, активно присъствие на България в европейските органи, отговарящи за морските пространства, доразработването на Национална интегрирана морска стратегия, която да доведе до пълно и ефективно използване ресурсите на Черно море и превръщането на България в една от страните определящи черноморската политика.

Заинтересованите страни могат да се запознаят с проекта на стратегията на интернет страниците на трите областни администрации.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!