МОН вече и във Фейсбук

Министерството на образованието и науката стартира Фейсбук страница, бе оповестено на пресконференция днес.

Основната цел на начинанието е дейността на всички звена на министерството да бъде публична и да се отразява коректно и обективно, а информацията да бъде достъпна за всички граждани.

Страницата във Фейсбук ще представя събития, различни инициативи и иновации; ще дава възможност за обмен на информация; ще показва добри практики, свързани с образованието.

Ще бъде отразявана медийната дейност чрез публикуването на интервюта, статии, репортажи и др. По този начин информацията ще стане достъпна за всички региони в страната, което ще доведе до създаването на нови мрежи, улесняващи комуникацията на хората,  които работят в образователната сфера.

Новата инициатива ще даде възможност на потребителите не само да се информират, но и да изразяват своята гледна точка, да дават предложения, да споделят идеи.

Фейсбук страницата на МОН е безплатна, за нея няма да бъде отделен финансов ресурс. Поддържането й ще се осъществява от министерството и от студенти от различни университети, които имат отличен успех.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!