Модерна техника ще следи за чистотата на Черно море

През следващите години Община Бургас ще има на разположение собствена база актуални данни за състоянието на морската вода в нейна акватория. Такова знание ще й даде възможността да следи тенденциите, да прогнозира и да провежда необходимите политики за опазване на своето морско крайбрежие.

Това ще стане възможно, благодарение на проект „Инструменти за оценка на отпадъците, еутрофикацията и шумовите смущения в морските води (MARLEN)”, финансиран по програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Той се изпълнява съвместно от Институт по океанология към Българска академия на науките, Община Бургас и Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район – Варна.

Главната му цел е създаване на инструменти за оценка на морската среда чрез прилагане на нови технологии за справяне с трите основни области на интерес, страдащи от липсата на актуални данни:

– Откриване и класифициране на морските отпадъци в крайбрежните райони;

– Регулярен мониторинг, почти в реално време, на еутрофикацията на повърхностните води на големи акватории;

– Мониторинг на подводния шум.

Основните дейности по проекта включват доставка на най-модерно оборудване. Предвижда се закупуване на мобилни океанографски системи за мониторинг на повърхностните води на Черно море, които ще бъдат инсталирани на четири плавателни съда – общинският катамаран „Анастасия“, танкери „NAVI“ и „AGAMEMNON“, РО-РО „Дружба“.

Сред новите придобивки ще са безпилотен летателен апарат с мултиспектрална камера за мониторинг на морските отпадъци и стационарни хидрофони за пасивен акустичен мониторинг на подводния шум. За работа с тази техника ще се обучи специализиран персонал.

Получената информация ще бъде публично достъпна и ще може да се проследява на закупени по проекта информационни табла.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!