Младежка трудова борса ще се проведе в Бургас

Специализирана трудова борса за младежи ще се проведе в Бургас на 24 март от 10 часа в Дома на нефтохимика. Акцентът на борсата ще бъде отново сезонната заетост. Тя няма да бъде насочена единствено към сферата на хотелиерството, а и  към различни отрасли, свързани с туризма, като търговията, хранително-вкусовата промишленост и транспорта.

Агенцията по заетостта тази година ще проведе общо 107 трудови борси в страната.   69  от тях са общи и 38 специализирани.

От специализираните борси 29 са за младежи, във връзка с Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта.

5 са насочени към ромската общност, една е в сферата на туризма, една е в сферата на  шивашкото производство, една е в сферата на обувното производство и една е за групите в неравностойно положение на пазара на труда – продължително безработни лица и лица над 50 г. възраст.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!