Мистериозно създание изплува от „гьола” на „Тройката”

Най-новото откритие за произхода на видовете бе направено в Бургас.  След като изследваха мистериозно изникналото от  водата на възникналото езеро в занемарен бивш строеж до площад „Тройката”, учените дадоха категорично становище: Пра-животът е произлязъл от непознато до днес  вещество, получено след мутация на амеба и кръстоската й с розовоока жаба.  Така точно в Бургас бе открито липсващото звено на човешката еволюция.

Това откритие, след произнасянето и на други световни умове, ще наложи промяна на плановете за пресушаване на т.н. „гьол” и префасониране на баш центъра на Бургас.

dino

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!