Министърът на образованието лансира идея „Университет за третата възраст”

Учебното заведение ще събира хора над 50 години с младежи

Министърът на образованието проф. Тодор Танев лансира в социалните мрежи оригинална идея –  да бъдат отворени университети за хората от третата възраст.

Целта на тези учебните заведения ще бъде да защищава човешкото право на всеки гражданин за допълване или получаване на нови знания и активен живот във всяка възраст.

Слушател в УТВ може да бъде всеки човек в зряла възраст, който желае да развива нови социални взаимодействия, да участва в живота на обществото със своя труд и опит, да разширява своите умения и да прекарва свободното си време активно, интересно и творчески. Освен професионална квалификация, занаяти и социални дейности се предвижда придобиване на съвременни умения /компютър, интернет, чуждоезиково обучение/, развитие на творчески умения и спортни занимания. Към университета ще бъде създаден и дом за възрастни хора.

Според проф. Танев университетът за третата възраст  има огромен и абсолютно пренебрегнат контингент в сравнение с нормалните университети в момент на демографска криза. Той ще подпомага развиването на втора професия и нови социални роли. Освен това ще може да приема и студенти за бакалавърско обучение по нова специалност – геронтология, както и студенти от други ВУЗ за практики или научна дейност, за което те ще получават кредити.

Амбицията на министъра на образованието е с реализиране на идеята да България да стане регионален център за развитие на геронтологията в застаряваща Европа.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!