Министерството на туризма иска актуализация на кадастралните карти на плажовете

В съобщение до медиите Министерството на туризма информира, че няма право да продава плажовете, а само да ги управлява, като ги отдава под наем или на концесия, съгласно закона. То е оправомощено да изиска изменение на кадастралните карти на плажовете, което задължение е вменено със закон на министъра.

Именно такава процедура за съответствие на специализираната с кадастралната карта е стартирала за морски плаж „Слънчев бряг-юг“ поради обстоятелството, че са налични специализирани карти, които са по–актуални от кадастралните.

За отдаването под наем и на концесия на обекти изключителна държавна собственост, каквито са морските плажове, е много важно Министерството на туризма да разполага с актуални данни за правилното провеждане на процедурите и съставянето на коректни документи. Затова то изисква да бъдат актуализирани кадастралните карти в съответствие със специализираните. Обикновено кадастралните карти датират от 2005 г., а специализираните карти са изменени около 2015 г. и отразяват доста по-точно обективното състояние на морския плаж, уточняват от МТ.

В Равда министър Ангелкова обяви п ред представители на туристическия бранш, че се подготвят промени в наредбата за категоризация на местата за настаняване, които ще облекчат работата на бизнеса. С промените отпадат изискванията за редица документи, с което ще се оптимизира и съкрати времето за работа на администрацията.

Бургас, Равда и Несебър са включени в рекламната кампания на страната, която ще се провежда в световни медии, като CNN, BBC и Euronews, съобщи още министър Ангелкова. Районът в включен в 12-те винено-кулинарни дестинации и 7-те балнео и СПА дестинации.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!