Мерки за справяне с младежката безработица и развитието на Странджа обсъдиха от ГЕРБ с жителите на Равадиново и Равна гора

Кандидатите за народни представители от ГЕРБ – Бургас Диана Йорданова, Галя Василева и проф. Евгений Стоянов, заедно с общинския лидер на партията в Созопол Константин Гребенаров, се срещнаха с жителите на селата Равадиново и Равна гора.

В отговор на притесненията на местните хора, свързани с младежката безработицата и спрените програми по заетост, Диана Йорданова сподели, че политиките, които ГЕРБ са заложили за справяне с този проблем заемат сериозна част от управленската програма на партията. Сред тях е използване на средства по ОП Човешки ресурси, както и насърчаване развитието на стажантските програми за младите хора, както в публичния сектор, така и в частния бизнес. Другото, на което залагат от ГЕРБ е дуалната система на обучение. Това е модел за професионално обучение, който поставя акцент върху практическото усвояване на дадена професия чрез работа. Учебното време при дуалната система се разделя между обучение по теория в професионално училище и работа във фирма. С този модел се решава проблемът с липсата на стаж, който пречи на младите хора да намерят работа по желаната професия веднага след завършване на училище. От друга страна фирмите спестяват време и разходи за обучаване на новоназначените служители, защото те вече имат необходимите знания и умения.

Развитието на района на Странджа, част от който са двете созополски села, бе друга тема, която се обсъди по време на срещата.

„За нас развието района на Странджа е приоритет, който е залегнал не само в регионалната управленска програма на ГЕРБ, но е включен като акцент и в платформата на партията на национално ниво. Нашата цел е да развием региона чрез целенасочени инвестиции в инфраструктурата, през мерки за насърчаване на инвестициите, до инвестиции в човешкия капитал. Ще подкрепим развитито на биологичното земеделие, алтернативните форми на туризъм, социалните дейности, културното наследство, ще използваме целия  потенциал, с който разполага Странджа“, заяви Диана Йорданова.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!