Междуправителствената българо-белоруска комисия ще заседава в Бургас

Междуправителствената българо-белоруска комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество  ще заседава на 1 и 2 юни в Бургас. На форума ще бъдат обсъдени въпроси в основните области на двустранното сътрудничество като взаимна търговия, туризъм, селско стопанство, информационни и комуникационни технологии и др. Предвижда се Комисията да набележи съгласувани мерки за разширяване на сътрудничеството и деловите връзки между двете страни в областите от взаимен интерес.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!