Малчугани от ДГ „Звездица Зорница“ демонстрират умения по български урок на открит урок

 С колко усърдие и любознателност усвояват българския език демонстрираха на открит урок малчугани от ДГ“Звездица Зорница“.

Инициативата бе част от проекта, по който работи детската градина „Пълноценна подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение от Община Бургас“.

Тържеството откри Директора на ДГ „Звездица Зорница“ г-жа София Димитрова, която е и администратор по проекта. 

Тематично празника беше  посветен на  деня на народните будители.  Децата се запознаха с делото на българските просветители, книжовници, революционери и будители на възраждащия се национален дух –  Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Петър Берон, Иван Вазов, Христо Ботев, Васил Левски и т.н.

Децата поздравиха присъстващите гости с песни и стихове. 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!