Малки творци в СУ „Любен Каравелов“ – Несебър

12 деца от II „б“ клас на несебърското училище с класен ръководител Стоянка Велева провеждат занимания по интереси в клуб „Малки творци“.

Основната цел на амбициозния проект е задълбочаване и обогатяване на знанията за строежа на езика, за езиковите и речеви единици, за някои правоговорни, правописни, пунктуационни и граматически норми. Малките творци наблягат на правописа, усвояват правилата на говорене, умението за воденето на диалог, влизат в ролята на млади редактори.

Чрез разнообразни дидактически игри второкласниците усъвършенстват комуникативно-речевите си умения, създават собствен текст по словесна или визуална опора ( кратки стихотворения. приказки, басни, гатанки), с желание решават забавни задачи, свързани с написване на „бърканица“ от приказки и др.

Различните педагогически похвати при обучението водят до развитие на устната и писмената реч на малчуганите, развиват мисленето, паметта, въображението, познавателните и творческите способности на всяко дете.

 

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!