Малкият рибарски хелинг в Поморие става модерен порт

Община Поморие започва реконструкция на рибарското пристанище. Вчера кмета на града Иван Алексиев откри строителните дейности заедно с представители на изпълнителните фирми по проекта. Строително монтажните дейности ще продължат до 31 август 2015 година.

Проектът е на стойност 11 705 413 лева с ДДС, като 75% се финансират от Европейският фонд за рибарство, а 25% от държавния бюджет. След ремонта капацитетът на пристана ще се увеличи седем пъти. В момента пристанището събира около 17 лодки. След реконструкцията техният брой ще достигне 112. Там ще има място и за 8 малки рибарски кораби.

С благоустрояването на пристана е предвидено изграждането на рибна борса за разтоварване и временно съхранение на улова, с уреди за производство на люспест лед и обособени зони за продажби. Ще бъдат създадени защитени пристани за техническо обслужване на плавателните съдове и нови работни места. Районът около пристана също ще бъде благоустроен, а за рибарите ще бъдат създадени всички необходими условия.

Проект  „Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище – гр. Поморие” се осъществява по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007-2013/, приоритетна ос 3, мярка 3.3 „ Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки”.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!