КРИБ Бургас осигурява над 10 000 работни места

От 2017г. насам структурата на Конфедерацията предприе редица успешни инициативи за подобряване на бизнес климата в региона

В състава на КРИБ-Бургас към днешна дата влизат над 50 компании с разнообразен предмет на дейност. Работните места осигурени от тях, надхвърлят 10,000. Тази цифра постоянно расте благодарение на успешните стъпки на регионалната структура на Конфедерацията, в посока подобрение на бизнес климата в областта.

Структурата КРИБ Бургас е основавана на 17 юни 2016 г. от 43 от най-влиятелните работодатели от големия и среден бизнес в областта. Част от Управителния и съвет стават 9 дружества: БМФ Порт Бургас ЕАД, Билдникс ООД, Вая 7 AД, Булгариен Директ Райзен ЕООД, Спекта Ауто ООД, Механизация на селското стопанство и услуги ЕООД, Бургасбус ЕООД и Термал Инженеринг ООД. Контролният съвет на сдружение „КРИБ Бургас” включва пет дружества – СМК Монтажи АД, Пристанище Бургас ЕАД, Порт Рейл ООД, Несебър Ин ООД и Балкантрейд ЕООД. От самото основаване на КРИБ Бургас Председател на Управителния съвет на организацията е г-н Стоян Караненов, управител на Булгариен Директ Райзен ЕООД, а заместник-председатели са инж. Николай Николов, управител на Билдникс ООД и Стефан Джамбазов, управител на Вая 7 АД. В състава на КРИБ-Бургас влизат компании от различен мащаб и сектори, чиито брой устойчиво расте.

Целта на сформираното в регион Бургас звено на КРИБ е преодоляване специфичната проблематика, пред която са изправени компаниите в областта. За периода от две години, от който функционира, КРИБ-Бургас неизменно следва целите си – подпомагане разрешение на различни казуси, пред които са изправени местните компании. Конфедерацията информира своевременно за различни свързани промени в нормативната уредба на страната, популяризира инвестиционната и социалната им дейност, ефективно защитава и представлява икономическите им интереси.

За постигане на поставените цели, КРИБ Бургас предприе редица ефективни инициативи. Регионалната структура е активен участник в Общественият съвет по аутсорсинг; Кръгла маса Икономика и Енергетика; регионални срещи, обвързани с изпълнение на целите по Иновационна стратегия за интелигентна специализация /ИСИС/ 2014-2020г. КРИБ-Бургас работи ефективно и върху един от основните казуси, пречещи на ефективния икономически растеж през последните години – липсата на квалифицирана работна ръка. Във връзка с разрешаването на този проблем, структурата стана част от информационни кампании и обща стратегия за решаването на проблема с липсата на квалифицирани кадри съвместно с Община Бургас, Областна Управа, Агенция по заетостта Бургас и други структури. Подписани бяха и споразумения за сътрудничество с обучаващите специалисти институции в града: Бургаски свободен университет и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.  

Регионалната структура на Конфедерацията съорганизатора и редица високоефективни инициативи като III-ти Facility Management forum, Бизнес ПРО Форум „Директни програми за финансиране от ЕС“, Форум „Програма Конкурентоспособност и инвестиции“ 2017г. В полза на компаниите, опериращи в областта на туризма, съвместно с Портала на българските общини, КРИБ-Бургас организира дискусия „За по-чист морски туризъм“.

Председателят на КРИБ Бургас отговори на въпроси относно дейността на КРИБ Бургас, бизнеса в морския град и областта и бъдещите планове за развитие

Усещат ли се реални ползи за бизнеса в Бургас от интервенциите на Конфедерацията?

На централно ниво КРИБ дава възможност на представители на различни бизнес отрасли да участват в законопроекти и да дават своите предложения и становища за подобряване на бизнес климата в секторите които заемат. Това на практика не сработва – поради причината, че бизнеса в населените места извън столицата все още предпочита да бъде пасивен наблюдател към всичко, което се случва в България на централно ниво.

Припомням че КРИБ е национално представена организация, която има за цел да бъде прекия мост между бизнеса в България и Държавната администрация и най вече да сътрудничи с директния ноу-хау на бизнеса посредством становища в законопроекти в Народното събрание. КРИБ участва в Националния съвет за тристранно сътрудничество чиито функции са да дава мнения по проекти на нормативни актове, уреждащи въпроси в трудови отношения, условия на труда като цяло, заетостта и трудовата квалификация, здравно и обществено осигуряване, бюджетна политика и други. 

Как бихте определили текущото състояние на бизнеса в Бургас?

Когато говорим за бизнес и Бургас, преди всичко трябва да споменем отличната инфраструктурна среда, за която трябва да поднесем адмирации на екипа на Община Бургас и Държавата, които я изградиха през последните години чрез непрестанен труд. Независимо от отрасъла и от размера на бизнеса, всичко, което се организира от Община Бургас и Държавата на територията на Област Бургас, има добавена стойност към бизнеса и помага за дългосрочното му развитие.

Бизнесът в района на град Бургас е разнороден по профили и размер: от нефтопреработване в лицето на Лукойл Нефтохим, през дървообработка в лицето на Кроношпан – и двете предприятия с дял на световни пазари, през производство на части за автомобилната индустрия, аутсорсинг на производство на световни марки от текстилната индустрия, разбира се туризъм, хранително-вкусова промишленост, транспорт, пристанища и дребен бизнес с основен профил търговия.

Състоянието, в което се намират всички гореизброени, е не по различно от това, в което се намира бизнеса като цяло в страната – а именно: огромен потенциал за развитие във всеки бранш, поради добрата инфраструктура, геополитическото позициониране на България и географската ни локация; но с огромно предизвикателство – липса на работна ръка – в това число нискоквалифициран и висок мениджмънт. Има реален проблем, той е огромен и за него трябва да се говори, за да може да се намери правилното решение.

Как виждате пътя към разрешаването на тази криза?

От страна на администрацията – улесняване на процедурите за внос на кадри от чужбина, провеждане на дългосрочна политика в системата на образованието с цел бърза и сигурна реализация на завършили техникуми и университети в България – в български компании. Преди дни министър Вълчев на участие на ректорска среща в Бургаски свободен университет, на която присъстваше и представител на КРИБ Бургас, взе решение работодателите да влязат в изпитни комисии, като част от предложенията на ректорите на учебни заведения от цялата страна, които смятат да внесат в Народното събрание предложения за промени в Закона за висшето образование. С исканите промени от страна на Ректорите, се предлага представители на работодателите да преподават на студенти и да влязат като членове в изпитни комисии за бакалавърски и магистърски степени. КРИБ Бургас подкрепя това предложение което със сигурност ще скъси дистанцията между бизнес и бъдещи професионалисти и ще регулира разликите между академичните науки и опита на бизнеса, като ще представи платформа на обучаващите се за директен ноу-хау.

Стратегически, в дългосрочен план със сигурност ситуацията с кадрите ще се промени позитивно, защото много от българите, които напуснаха България за да търсят успеха си извън страната, сблъсквайки се с множеството трудности на системата в Западна Европа и Света като цяло, усещайки негативния резултат между възнаграждение и стандарт на живот, в това число и липсата на собствено жилище, започват да се връщат обратно към България. Разбира се за всичко това допринася и позитивното развитие на образователната, културната, инфраструктурната и социалната политики на България, които в последните години задминават очакванията на всички.

Но за да бъдем реалисти, трябва да посочим, че този миграционен цикъл ще трае още няколко години, през които трябва да се търси временно решение за внос на кадри. В тази връзка КРИБ не спира да търси решения на този проблем ежемесечно, като най актуално действие в тази посока мога да посоча конференция „Образование и труд – локални проблеми, глобални решения“ организирана на 11.06.2018 в София. На форума пред Томислав Дончев и Екатерина Захариева, пред Министрите на образованието и на туризма Красимир Вълчев и Николина Ангелкова и пред Зам.-министъра на икономиката Александър Манолев се поставиха предложения от страна на бизнеса за справяне с кризата с работна ръка.

Един въпрос които вълнува доста хора в град Бургас, Вие като млад и перспективен човек с образование и успешен Председател на КРИБ Бургас, смятате ли да влизате в политиката ?

Не смятам нито на този, нито на бъдещ етап от житейското ми развитие да влизам в политика под какъвто и да е формат. Необходим съм на бизнеса ми и се чуствам пълноценен там.

Съветвам всички онези, които по цял ден ‘’бистрят политиката’’ и обсъждат физически лица, изграждайки различни сюрреализми свързани с тях, да се въоръжат с постоянство и работна дисциплина защото българската икономика има нужда от техните производствени, а не лингвистични възможности.

Използвам случая да благодаря на екипа на КРИБ Бургас и на моите заместници, г-н Николай Николов и Стефан Джамбазов за непрестанната отлична работа през последните години.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!