Край на опашките за подаване на декларации за автомобили в Бургас

Нов софтуер, който извършва служебно начисляване на задълженията за данък върху превозните средства въведе Община Бургас.. По този начин собствениците на автомобили няма да се налага да чакат на опашки, за да подават декларации или да представят документи.

Улеснението стана факт, след приетите в началото на годината промени в Закона за местните данъци и такси, с които отпадна задължението лицата, придобили пътни превозни средства, да подават декларация за облагане с данък.

Размерът вече се определя служебно, въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, предоставян от Министерство на вътрешните работи и Министерство на финансите.

Собствениците на автомобили вече получават чрез пощенски оператор съобщение за дължимия данък, който следва да бъде заплатен в двумесечен срок от придобиването на автомобила.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!