Костадин Марков гласува против промени в Закона за движение по пътищата

Депутатът не подкрепи законови изменения, увеличаващи 10 пъти глобите за паркиране върху тротоари

Избраният от Бургас депутат от Реформаторския блок инж. Костадин Марков не подкрепи предлагани изменения в Закона за движението по пътищата, в които се предвижда глобите за граждани, паркирали върху тротоари, да бъдат завишени 10 пъти и да станат от 20 на 200 лева за нарушение.

Внесеният от група депутати проект за закон бе обсъждан на пряко четене в парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, в която Марков е член.

В предложението си вносителите предлагат да бъде наказано с глоба от 200 лева  лице, което паркира пътни превозни средства в паркове, градини, детски площадки и тротоари в населените места извън обозначените за това зони. Към момента глобите за същите нарушения, записани в сега действащия закон за движение по пътищата, са в размер на от 20 до 30 лева.

В мотивите си вносителите аргументират предлаганите промени с грижата за безопасното предвижване на гражданите в паркове, градини, детски площадки и тротоари, както и с желание да бъде решен проблемът с хилядите случаи на неправилно паркиране в тези зони, с които всяка българска община се сблъсква.

Пред комисията инж. Костадин Марков бе категоричен, че подкрепя закона в частта, в която се санкционира паркирането върху паркове, детски площадки и градини, но не подкрепя размера на санкцията за спирането върху тротоари, тъй като в повечето големи градове не са осигурени достатъчно места за паркиране и хората се принуждават частично или изцяло да паркират върху тротоарите. Той счита, че тежестта пада изцяло върху гражданите при положение, че държавата и общините не са осигурили достатъчно благоприятни условия за паркиране.

Според него 200 лева е твърде висока глоба за стандарта на живот в България и санкцията не е адекватна на нарушението. Той подкрепя завишаването на глобите, но не и увеличаването им в десетократен размер.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!