Концесионерът на Пристанище Бургас протестира срещу поскъпването на тока

Работниците и служителите в „БМФ Порт Бургас” се присъединиха към националния протест срещу повишението на цените на електроенергията за индустрията. Днес между 11:00 и 12:00 часа пристанището спря да работи. В 12:30 часа близо 100 работници от дневната смяна излязоха на входа на „Пристанище Запад”, за да изразят и пред обществото несъгласието си с готвеното поскъпване на тока. Те декларираха отношението си към намеренията на енергийния регулатор чрез плакати с надписи: „Протестиращите от „БМФ Порт Бургас” ЕАД опора на правителството за реформите в енергетиката”, „Ден на траур за българската икономика”, „Няма да плащаме кражбите в енергетиката” и др.

Концесионерът на Пристанище Бургас дава недвусмислен сигнал за намеренията си да гарантира необратимост на реформаторски процеси, да подкрепи усилията на ресорните министри да стартират жизненоважни промени в сектора и да се противопостави на установените с години модели на безконтролни кражби и злоупотреби.
„Планираното увеличение на електроенергията неминуемо ще доведе до завишаването на себестойността на предоставяните от пристанището услуги по обработка на товари, което от своя страна ще отблъсне товародателите от българските пристанища. Считам, че въпреки положените от нас огромни усилия и вложените инвестиции в рехабилитацията на пристанищната инфраструктура и обновяване на оборудването, увеличението на цената на електроенергията ще има негативни последици върху конкурентоспособността на нашето дружество и на българските пристанища като цяло спрямо пристанищните оператори в съседните държави.”, коментира Калоян Калоянов, главен директор на „БМФ Порт Бургас“.
От началото на концесията на пристанищните терминали „Бургас Запад” и „Бургас Изток – 2” дружество „БМФ Порт Бургас“ е инвестирало в развитието на пристанищната инфраструктура над 80 млн. лв. и чрез повишаване качеството на услугите е успяло значително да увеличи товаропотока, да привлече и нови клиенти. Планираното поскъпване на електроенергията с от 13% до 20% най-вероятно ще се отрази на цената на пристанищните услуги в Бургас, което ще даде предимство на конкурентните портове.
Според Ивелин Наков, юридически съветник в „БМФ Порт Бургас“, дали и с колко точно е възможно да поскъпнат услугите е въпрос на бъдещи разчети. Съкращения и намаляване на заплатите обаче не се предвиждат. Напротив, производственият процес налага дори увеличение на щата. В момента в „БМФ Порт Бургас“ работят 850 души.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!