Констатирана незаконна сеч в района на РДГ – Бургас

Мобилен екип от горски инспектори на Регионална дирекция по горите – Бургас е констатирал, че в землището на с. Крумово Градище, общ. Карнобат е извършена сеч в общинска горска територия.
Позволително за това не е издавано, а дърветата са отсечени на височина един метър, уточняват от РДГ – Бургас.

Установено е, че близо 400 кубика е количеството на незаконно добитата дървесина. Съставени са констативен протокол и 2 акта за установяване на административни нарушения по Закона за горите. Конфискуван е 1 бензинов моторен трион.

За неупражнен контрол предстои да бъде съставен акт за установено административно нарушение на длъжностното лице, служител на Държавно горско стопанство – Карнобат, отговарящо за опазването на общинската горска територия.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!