Конкурсът „Aз обичам Черно море“ за единадесети път в Несебър

Община Несебър, Министерство на образованието и науката,  Национален дворец на децата и Общински детски комплекс- Несебър обявяват конкурс „ Аз обичам Черно море ”- 2019.

 

Конкурсът е част от програмата  на Община Несебър за отбелязване на 31 октомври – Международния ден на Черно море.

Целта на конкурса е да привлече вниманието на младите хора към красотата на Черно море и крайбрежието, важността им за икономиката на нашата страна, вредите от замърсяването на крайбрежната зона, причинена от човешката дейност и да провокира активно екологично поведение за намаляване на отпадъците по плажната ивица и в морето.

 

 ФОТОГРАФИЯ

 

Условия за участие:

В конкурса могат да участват любители – фотографи в четири възрастови категории:

      І група –  І – ІV клас    

      ІІ група – V – VІІІ клас          

      ІІІ група – ІХ – ХII клас

      ІV група – над 19 години

          Снимките трябва да са свързани със:

– замърсяване на крайбрежната зона и морето, причинено от човешката дейност;

– примери за активно екологично поведение;

– морски пейзажи.

Всеки участник може да участва в конкурса максимум с три фотографии.

За участие се приемат черно-бели и цветни фотографии без ограничения на формата! Необходима придружаваща информация:

  • трите имена на участника, години, ръководител;
  • пощенски адрес – град, ул., №, телефон, /необходим за изпращане на грамоти, дипломи и награди/.

Фотографиите се приемат до 10.10.2019 г. на e-mail адрес: odk@abv.bg

 

 

      ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВO

 

Конкурсът е в два раздела:

          – Поезия;

          – Проза /есе или разказ/.

Право на участие имат всички ученици от 1 до 12 клас. Всеки участник може да представи до две стихотворения или едно произведение в проза. Възможно е участие и в двата раздела.

Конкурсното произведение трябва да има следната информация:

  • трите имена на участника, години, ръководител;
  • пощенски адрес – град, ул., №, телефон, /необходим за изпращане на грамоти, дипломи и награди/.

Творбите да са до 2 машинописни страници.

Класирането ще се извърши в четири възрастови групи:

      І група – І – ІV клас     

      ІІ група – V – VІІІ клас          

      ІІІ група – ІХ – ХII клас

      ІV група – над 19 години

          Творбите да се изпратят на e-mail: odk@abv.bg  до 10.10.2019 г.

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 

Всеки участник в конкурса трябва да изпрати не повече от две рисунки в размери 35/50, без паспарту, като може да ползва всякакви техники и материали.

На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо:

  • трите имена на участника, години, ръководител;
  • пощенски адрес – град, ул., №, телефон, /необходим за изпращане на грамоти, дипломи и награди/.

Класирането ще се извърши в пет възрастови групи:

          І група – предучилищна възраст               

          ІІ група –  І – ІV клас

          ІІІ група – V – VІІI клас                                      

          ІV група – IX –  ХІІ клас

          V група над – 19 години

          Творбите да се донесат до 10.10.2019 г. в Общински детски комплекс – Несебър или изпратят на адрес: 8230 Несебър, к-с “Младост” №62, Общински детски комплекс; Тел/факс 0554 / 4 59 52

С творбите, класирани на призови места, в конкурса по случай Международния ден на Черно море ще бъде организирана изложба. Участниците ще бъдат наградени на специална церемония – подробностите по церемонията търсете на сайта на Община Несебър www.nessebarinfo.com след 25 .10.2019 г.

Творби, които не отговарят на регламента няма да бъдат класирани.

Разходите за участие в церемонията са за сметка на участниците.

Творбите не се връщат.

Във всяка възрастова група ще бъдат раздадени предметни награди за 1-во, 2-ро и 3-то място. Класираните автори ще получат дипломи, а всеки участник ще получи грамота за участие.

Класирането в трите раздела ще бъде публикувано на сайта на община Несебър www.nessebarinfo.com след 31.10.2019 г.

Награди и грамоти на участници, не присъствали на церемонията по награждаване,  ще бъдат изпратени по куриер за тяхна сметка.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!