Комитетът за наблюдение на ОПРС „Рибарство“ заседава в Бургас

На 23 и 24 януари в Бургас ще се проведе Четиринадесетото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“.

Заседанието ще се открие на 23 януари от 9.30 в зала Компас на хотел „България“. Два са основните акцента в дневния ред на срещата:

Текущо състояние на изпълнението на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” по приоритетни оси – ще бъде направено представяне на цялостното изпълнение на мерките, както и на постигнатото от Местните инициативни рибарски групи (МИРГ);

Етап на подготовка на Програма за морско дело и рибарство за програмния период 2014 – 2020 г.

В заседанието ще вземат участие Янчо Янев – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), Галин Николов – заместник-изпълнителен директор на ИАРА, Цветанка Палазова – Директор на дирекция „Европейски фонд за рибарство“. Генерална дирекция „Морско дело и рибарство на Европейската комисия ще бъде представена от Франгискос Николиан – началник на отдел „Структурни мерки: България, Гърция, Италия, Кипър, Малта, Румъния, Словения, Хърватия“ и Кристиан Бадиу – координатор за България от отдел „Структурни мерки: България, Гърция, Италия, Кипър, Малта, Румъния, Словения, Хърватия“. На заседанието ще присъства и заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев.

На 24 януари от 10.00 предстои посещение на членовете на Комитета за наблюдение в рибарско пристанище „Сарафово“ – обект, финансиран по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!