Книгата като любов, творение и споделеност

По повод  Деня  на светите братя Кирил и Методий  и професионалния празник  на библиотечния специалист  Общински читалищен съюз в Бургас организира  среща с трима професори в разговор за книгата като любов, творение и споделеност.  Тя ще се състои на 11 май от 17 часа в Експозиционен център „Флора“.

На читалищните дейци и културната общественост на града  ще гостуват  проф. Росица Йорданова – културолог, дългогодишен преподавател във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ , проф.  д.и.н. Диана Радойнова – антрополог, преподавател в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас и проф.  д-р Лъчезар Георгиев – преподавател в  катедра „Книгоиздаване и библиотечно-информационни дейности“ във  ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и „Книга и общество“ в УНИБИТ.

В центъра на разговора  ще бъдат представени различни гледни точки към книгата, като печатна комуникация  и духовно  присъствие в човешкия живот.

В срещата ще вземат участие читалищни дейци, библиотекари, читатели, представители на културната общественост на града.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!