Кметът поиска решаване на казуса със стадион „Черноморец”

Кметът на Община Бургас Димитър Николов призова общинските съветници да намерят адекватно решение на казуса със стадион „Черноморец“. Той настоява да бъдат свикани отговорните комисии на местния парламент, за да разискват финансовото състояние на дружеството, както и казусите с натрупаните задължения и запор на една от сградите в стадиона.

В правомощията и задълженията на Общинския съвет е да упражнява правата на общината в търговските дружества, в това число и в ПФСК „Черноморец“ .Местният парламент избира, както своя представител в Общото събрание на дружеството, така и двамата членове в Съвета на директорите на ПФСК „Черноморец“. И тримата представители подлежат на контрол от Общинския съвет и са задължени да се отчитат пред него, а не пред кмета. Задължение на местният парламент е да контролира дейността на дружеството и да защитава интересите на собствеността и спортната общественост.

„Аз очаквам от съветниците да набележат конкретни мерки за спасяването на стадион „Черноморец“. Очаквам също и отговори, извършвал ли е принципалът необходимия контрол на дружеството. Обществеността също очаква от Общинският съвет да даде информация за моментното състояние на дружеството, както и какви конкретни мерки ще предприеме. Не приемам опитът да се „задължава“ кметът да свърши работата на общинските съветници. Не че досега не съм го правил много пъти. И пак го правя. Вчера вместо да получа информация от общинските съветници, аз се срещнах с представител на дружеството, за да търсим изход от ситуацията. Въпреки, че не ми е задължение, чувствам това като свой дълг. Но очаквам по- сериозно и отговорно поведение при решаване на проблемите от съветниците, а не маркиране и прехвърляне на топката, за да се прояви показна загриженост“, заяви Димитър Николов.

Николов припомни, че в предния мандат на местния парламент е предложил да го упълномощят да представлява общината в дружеството, но общинските съветници са отхвърлили предложението му с мотив, че това е техен ангажимент.

Той допълни, че адмирира интереса от страна на групата на НФСБ и последният избран в Общото събрание на ПФСК „Черноморец“ съветник Евгений Мосинов по казуса с дружеството, но ги призова към реално ангажиране с проблемите като представители на принципала.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!