Кметът на Поморие в грубо нарушение на закона – оставя болницата без лаборатория и проваля европроект

Иван Алексиев пренебрегва решението на областния управител и гони законния  наемател,  за да настани софийска фирма

Община Поморие в лицето на кмета Иван Алексиев извършва грубо нарушение на закона и заради частни интереси е на път да попречи на МБАЛ-Поморие  да сключи договор със Здравната каса, а от друга страна проваля изпълнението на европроект в болницата за 640 000 лева. Кметът не се съобразява дори с решението на областния управител на Бургас адв. Вълчо Чолаков, който е отменил незаконосъобразно проведен от Общинския съвет  търг за помещенията на клиничната лаборатория в МБАЛ-Поморие, алармира управителят на МДЛ „Лина” д-р Васил Костадинов.

Иван Алексиев принудително  се опитва   да изземе помещенията на лабораторията от сегашния наемател Медико-диагностична лаборатория „Лина”, която ги ползва на валидно основание и има действащ договор до 2016г. Договорът на „Лина” е сключен с болницата, защото през 2013г. със своя заповед кметът отдава за безвъзмездно ползване на многопрофилната болница следните помещения: Отделение по нервни болести, Отделение по педиатрия, Отделение по акушерство и гинекология, Отделение по хирургия, Отделение по образна диагностика, помещения за клиникодиагностични структури, естакада и асансьор. От своя страна МБАЛ-Поморие отдава помещенията за клинико-диагностични структури под наем на „Лина”, която ги ремонтира  и внедрява оборудване за 640 000 лева.

Миналата година обаче, без „Лина” и болницата да бъдат предупредени, Общинският съвет вади от активите на лечебното заведение единствено помещенията на лабораторията и ги отдава на търг. Търгът е спечелен от софийска  фирма за срок от цели 10 години. Само за справка – законът позволява публична общинска собственост да бъде отдавана за не повечe от 5 години. Областният управител на Бургас адв. Вълчо Чолаков отменя търга, като незаконосъобразен. Това обаче не спира Община Поморие в желанието й принудително да изземе помещенията, в които работи оборудване за над половин милион лева.

Казусът става още по-заплетен, защото средствата, с които е закупена техниката,  са отпуснати по договор за безвъзмездна финансова помощ, подписан с Министерство на икономиката и енергетиката по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 год.“.  Изрично условие за тяхното отпускане е апаратурата да бъде монтирана и да функционира в лабораторията на МБАЛ-Поморие. С решенията си кметът на Поморие прави така, че проектът да не може да бъде отчетен по оперативната програма. Евросредствата, спечелени за благото на поморийци,  ще отидат на вятъра, за да се защитят частни интереси.

Изпълнителният директор на МБАЛ-Поморие д-р Цветомир Цветков също недоумява защо и как се случва. Причината е, че не само „Лина” са потърпевши от действията на кмета Иван Алексиев. Волята му да настани софийската фирма ще окаже сериозна вреда на пациентите на МБАЛ-Поморие. Ако „Лина” напусне, болницата няма да може да сключи договор със Здравната каса, защото ще трябва да закрие Звено „Клинична лаборатория”, което е задължително при сключване на договор с НЗОК. Ще бъдат уволнени и петима души – един лекар и четирима лаборанти. Не на последно място общинската болница ще трябва да направи ненужен разход на средства, понеже софийската фирма, спечелила незаконния търг,  няма  сключен договор с Регионалната здравно-осигурителна каса, за да извършва дейност на територията на МБАЛ-Поморие. Така за неопределен период от време болницата ще трябва да плаща за изследвания на трета лаборатория. Губещите са много, а печелившият само един. Въпросът е трябва ли жителите на Поморие, болницата, лабораторията – наемател и медицинският  персонал  да бъдат ощетени заради частни интереси?, пита д-р Костадинов.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!