Кметът на Несебър и председателят на Общинския съвет обсъдиха нов проект

Кметът на община Несебър – Николай Димитров и председателят на Общинския съвет – Благой Филипов, разгледаха макета и проекта на „Общинския център за изследване на Черноморската флора и фауна, ботанически и природонаучен музей“. Проектът предвижда изграждане на научно-изследователски и атракционен център, в който са съчетани разнообразни функции – аквариум и природонаучен музей за посетители, кръжочни и учебни дейности, лаборатории, ориентирани основно към местното население за целогодишно ползване, както и с очакване за интензивни посещения през туристическия сезон.
Сградата ще бъде разположена на северния скат в частта на Новия град и ще се състои от сутеренен етаж с технически помещения и четири надземни етажа с покривни тераси за външни експозиции. Съоръжението ще разполага с аквариум, природонаучен музей, открити експозиционни площи, научно-занимателен център с три кръжочни зали и лаборатория, административен етаж, читалня, компютърна и конферентна зала, асансьор. Сградата ще бъде със забележителен архитектурен вид, максимално вписан в терена, като в същото време е ненатрапчива и изцяло интегрирана в ландшафта.
Изготвянето на проекта „Общински център за изследване на Черноморската флора и фауна, ботанически и природонаучен музей“ е продиктувано от необходимостта за естетизиране на зоната на северния бряг на Несебър и нуждата от насищането на територията с обекти с рекреационни функции – обекти за атракция, развлечение и отдих, а също и на такива с учебно-възпитателна цел. В момента върви проектирането на сградата.
Освен самият проект, на срещата се обсъдиха възможности и идеи за развитието на целия северен скат. Общинското ръководство предвижда там да бъдат изградени: паркоместа, летен театър, да се формира зона за спорт – функционално игрище за минифутбол и баскетбол, площадки за деца от 1 до 3г. и от 3 до 12г., зали за експозиции, презентации, атракциони и др. Това ще допринесе за промяна в облика на града и привличането на все повече туристи и гости, а също така ще осигури на жителите на Несебър място за развлечение, спорт и отдих.
Община Несебър винаги се е грижела за развитието и просперитета, както на Несебър, така и на цялата община с неуморна работа и всеотдайност, като тя е една от малкото в страната, която реално прилага съвременните европейски изисквания за социално отговорна политика и грижа към гражданите. Изграждането на този проект е поредното доказателство за работа в поетата посока и придържане към основната цел на ръководството на община Несебър: „По-добра Община, по-добър живот“.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!