Кметът на Несебър инспектира ремонта крайбрежната алея в Стария град

Кметът на община Несебър Николай Димитров направи оглед на ремонтните дейности по южната крайбрежна алея в Стария град, където  се извършва подмяна на асфалтовата настилка с павета.

„Идеята е алеята да се впише по-добре в градския исторически пейзаж и да се засили чувството за автентичност около ключови културни ценности.“, сподели градоначалникът. Материалът за полагане е избран и заради по-голямата му устойчивост срещу въздействието на морската вода през зимата, когато силните вълни заливат.

Поетапно асфалтовите настилки ще се подменят с каменни и на други места в Стария град за да се подобри синхрона между визията на градската транспортна мрежа и архитектурната среда.

Действията на местната власт, свързани с инфраструктурата на полуострова, са част от последователната ѝ политика на спазване на препоръките и стратегическите насоки, залегнали в Плана за опазване и управление на „Старинен град Несебър“.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!