Кметовете на Несебър и Обзор направиха първа копка по проект „Изграждане на Читалищен културен център” в град Обзор

В гр.Обзор бе направена първата копка по проект „Изграждане на читалищен културен център”, от кмета на община Несебър – Николай Димитров и градоначалника на Обзор – Христо Янев. Това се случи в присъствието на представители от Общината в лицето на зам.кмет „Бюджет и финанси“ – Иван Гургов и зам.кмет „Туризъм и търговия“ – Лазар Япаджиев, както и представители от кметството на гр.Обзор и местни жители. Г-н Димитров и г-н Янев пожелаха всичко да върви по план и догодина да прережат лентата на готовата сграда. Обзорският кмет и Добринка Тожарова – Председател на НЧ „Изгрев 1927” – гр.Обзор не скриха своето задоволство от първата копка на така важния за Обзор – културен център.

До тази първа копка се стигна със съвместните усилия на община Несебър, кметство Обзор и Читалищното настоятелство на НЧ „Изгрев 1927” – гр.Обзор, като Община Несебър активно съдейства за реализирането на проекта. Той се осъществи, чрез подкрепата на кмета на Несебър – г-н Николай Димитров, председателя на Общински съвет – Благой Филипов, Общинска администрация и Общински съвет, като безвъзмездно се предоставя имота за участието в този проект. Той е одобрен от Държавен Фонд „Земеделие“ и е по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“.

Самата сграда ще бъде оформена като модерен център за срещи и рекреация и е развита на три нива. Първото ниво ще разполага с фоайе-галерия с информационен блок, заседателна зала с един кабинет към нея и отделен санитарен възел. На второто ниво ще се намират читалня, книгохранилище – библиотека с архив, заемна зала и кабинет. На това ниво също е оформен санитарен възел, подходящ и за хора в неравностойно положение. На третото и последно ниво ще се намира предверие към две самостоятелни зали за занимания с възможност за обединяване и съблекалня за посетители. Сградата разполага с две вертикални комуникации – самостоятелна стълбищна клетка, отделена от предвериe и фоайе с асансьор, който е с възможност за достъп на хора в неравностойно положение. Категорията на сградата е пета, според номенклатурата на видовете строежи.

Община Несебър не за пръв път съдейства и подпомага подобни инициативи, които служат за подобряване и улесняване начина на живота на хората. Други примери са: изграждането на детски градини и тяхното ремонтиране, обновяването и създаването на детски площадки, рехабилитацията на пътища и изграждането на места за паркиране, изграждане на канализационни мрежи и др. Общината обръща и специално внимание на културата и образованието, а в момента тече и процедура по избор на изпълнител на строително-монтажните работи /СМР/ на новия Културен център в град Несебър – нова част, който ще се намира на площад „Жулиета Шишманова“. Община Несебър въпреки условията на криза, успява с много усилия да заделя средства и да изгражда нова материално-техническа база.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!