Клубове на ГЕРБ в Бургас обсъдиха програмата за енергийна ефективност

На редовнo събрание на Клуб „Енергетик“ към гражданско сдружение ГЕРБ, обединяващ експерти и специалисти от областта, бе обсъдена Националната програма за енергийна ефективност. Членове на клуба дискутираха най-честите въпроси, които получават от гражданите на Бургас и важните моменти от кампанията за саниране. Присъстващите коментираха безспорните ползи за живущите в панелни многофамилни жилищни сгради, като енергоспестяващия ефект и по-ниските цени на комуналните услуги, които ще бъдат плащани от собствениците на всеки обновен апартамент. По време на събранието бяха приети и предложения, които ще бъдат предоставени на народните представители за развитие на сектора и законодателни инициативи в полза на гражданите. Бяха изслушани и предложенията от новоприетите членове, които станаха част от клуба.

„В Бургас има над 400 блока, които са допустими и могат да участват в Националната програма. Прави впечатление, че жителите са много амбицирани и вече има подадени заявления, регистрират се и сдружения. Община Бургас също много добре провежда информационната кампания по темата, в офиса на ГЕРБ гражданите също могат да зададат въпроси и да бъдат насочени към експерти. Надяваме се все повече хора да се възползват от ползите на енергийната ефективност за сградите и да променят облика на блоковете в Бургас. Имаме и предложения в сферата на енергетиката, които бихме могли да обсъдим с  г-н Димитър Бойчев, който е и член на парламентраната комисия по енергетика“, коментира по време на сбирката Стефан Калчев, председател на Клуб „Енергетик“ към ГЕРБ – Бургас.

Редовно събрание проведе и клуб „Проекти и програми“, чиято дейност е концентирана върху възможностите, които предлагат оперативните програми и разясняване на процедурите по кандидатстване по проекти, обучения. Председателят на клуба доц. д-р Севдалина Турманова и Соня Енилова, експерт по туризъм, консултант в областта на регионално развитие и управление на проекти обсъдиха предстоящи инициативи, част от които ще бъдат посветени на по-добрата информираност на гражданите във връзка с европейските фондове.

„Нашата цел винаги е била хората по-лесно да се ориентират при подаването на документи за кандидатстване по различни проекти. Поддържаме контакти с различни НПО-организации. На експертно ниво винаги можем да помогнем на желаещи да се възползват от оперативните програми, които предстоят да бъдат отворени поетапно в близките месеци. При работата си отчитаме най-честите трудности, които срещат гражданите при попълване на документи и желанието ни е да ги систематизираме, за да бъдат изчистени тези моменти в бъдеще“, коментираха членовете на клуба по време на срещата си.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!