Канализацията на Морската градина се отлага

Прекратиха обществената поръчка, няма кандидати за проектиране на канализационната мрежа

Плановете за изграждане канализация на Морската градина в Бургас се озоваха в задънена улица. На 30 януари с решение № 210 на Агенцията по обществени поръчки процедурата за възлагане на обществената поръчка е прекратена поради това, че няма подадени оферти. Следващата стъпка е повторно обявяване на конкурс. Кога ще се случи това, ще има ли кандидати да се заемат с този важен проект, ще стане ясно през месец март. Отлагането на проектът във времето обаче затлачва и други инициативи в Морската градина, чието реализиране е почти на финал, като например експоцентър «Флора», който трябва да бъде открит през май.

Със съществуващата канализационна мрежа на Бургас не са свързани летния театър, крайбрежните заведения, центъра за обслужване на Северен плаж, детски спортен и атракционен комплекс, летен атракционен комплекс “Моста“, летен воден комплекс и др.

Според техническото задание, инвестиционният  проект трябва да обхване територията на Приморски парк с действащ ПЗ, като максимално се съобрази със съществуващото положение по отношение на алейна мрежа, осигуряваща достъп до обектите, съгласно одобрения кадастрален, застроителен, регулационен и паркоустройствен план за територията.

Липсата на канализация  на територията на Приморски парк, която да събира и отвежда отпадъчните битово-фекални води от Летния театър, както и от множеството заведения за обществено хранене, разположени по крайбрежната алея, в непосредствена близост до морския бряг и на плажната ивица създава предпоставки за замърсяване на околната среда. А активният туристически сезон е близо…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!