Кажи ми с какво се кичиш, да ти кажа какъв си

Какво говорят аксесоарите за своите притежатели:

Златни украшения

В древен Египет златото е почитано като метал на боговете. Колесниците на фараоните и божествата са златни. Непроменливостта на благородния метал символизирал живота след смъртта.

Златото широко присъства и в българския фолклор. Златна паричка се пришива върху шапчицата на новороденото, за да го брани от уроки. Предпазна функция, съчетана с идеята за плодородие има златото и в кръщелното облекло на детето или сватбения костюм на булката.
Златото зарежда с енергия, а среброто успокоява. Златото е металът на Слънцето, а среброто е металът на Луната. Медта помага при рани и отици, премахва хематоми и успокоява пристъпите на астма.

Хората, които предпочитат да се окичват със злато, са предимно  ценители на материалните ценности. Златото зарежда с енергия.  То обаче говори за своите притежатели: Вижте ме, аз ИМАМ!  

Бижута от сребро

Среброто вдъхва спокойствие и зарежда заобикалящата го среда с приятна атмосфера. Това е метал на емоциите и душевния ум. Той насърчава любовта и изцелението. Чували сме за т.нар. сребърна вода. Течности, съхранявани в сребърни съдове, остават свежи за по-дълго време. Персияският цар Кир Велики създал здравословни санаториуми в които болните негови сънародници се къпели и пиели вода, съхранявана в масивни сребърни съдове.

Ако среброто е  вашето предпочитание за бижута, това значи, че сте човек, който не парадира със социалния си статус и блага, а държи на личностните качества. Означава също, че сте творческа натура, независимо дали пишете стихове, рисувате или свирите на пиано. Среброто говори за скромност, но и изтънченост и ненатрапчиво се откроява върху пробягващи по клавишите пръсти.

Накити с цветни камъни

Сап­фир, ак­ва­ма­рин, то­паз, тюр­ко­аз и ла­зу­рит са пря­ко свър­за­ни с раз­лич­ни­те стра­ни на зем­ния жи­вот на чо­ве­ка.  Ак­ва­ма­ри­нът има сла­ва­та на из­це­ли­тел на за­бо­ля­ва­ния на глас­ни­те стру­ни, как­то и на ми­не­рал, кой­то спи­ра мно­го бър­зо хъл­ца­не­то. Изобщо си­ни­те скъ­по­цен­ни ка­мъ­ни ви­на­ги са би­ли отъж­дес­т­вя­ва­ни с доб­ро­то здра­ве и дълголетието.

Топазът мо­же да бъ­де зе­лен, ро­зов, ви­о­ле­тов, ка­фяв, чер­вен, ка­то с най-го­ля­ма сла­ва се сдо­би­ват об­раз­ци­те с не­бес­но­син цвят. През Ан­тич­ност­та той е бил сим­вол на власт и мъд­рост. От ве­ко­ве  се сла­ви ка­то сим­вол на лю­бов­та за Из­то­ка и ка­то све­ще­ни­ят ка­мък на Ти­бет.

Зе­ле­ни­ят изум­руд е символ на пре­раж­да­не­то, а александритът носи късмет и любов и е използван често при ритуали за любовни магии. Енергията му е особено благоприятна за творчески изяви.

Който обича да се кичи с разноцветни  камъни, значи обича блясъка и изобилието. Той приема бижутата не просто като аксесоар, а като нещо съществено, без което не би могъл да съществува. Това най-вече се дължи на функцията на различните камъни да снемат негативната и да зареждат с положителна енергия. Важно е обаче качествата на отделните камъни да се познават.

Ох! Ах!  Диаманти!!!

В миналото диамантите не са се носили като бижута. Те са били държани в съкровищници, като скъпоценни камъни.  По-късно в бижутата диамантът се използва като камък, който символизира любов, поради което най-често е поставян на годежни пръстени.

Вярва се, че носенето на бижу с диамант води до дълголетие, особено на връзки, дава яснота за нещата и осигурява изобилие. Има способност да усилва мислите и носи кураж и надежда на притежателя си.

Без­ц­вет­ни­ят ди­а­мант е сим­вол на мо­гъ­щес­т­во­. Той носи просветление, чистота и яснота. Осигурява защита, запазва мира, но  дава сила.

Диамантът е признак на аристократизъм. Не всеки има възможност да носи диаманти, но който ги предпочита, значи определено знае цената на парите и умее да ги уважава. Любителите на диаманти не си правят колекция от бижута. Стига им дори само едно. Достатъчно е да е с диамант.

Дървени гиздила

Дървото, според китайските му тълкувания, означава младост, пролет. Материята на дървото придава друго измерение дори на най-простия дизайн. Обикновено дървените бижута са масивни и впечатляващи, издават ярка индивидуалност.

Който отдава внимание на бижутата от дърво,  е  романтична натура,  витален, естествен човек, който не се преструва и не парадира с външност.  Вярва на астролози и врачки.  Чрез тях се акцентира и върху  екологична ангажираност, която се превръща в символ на новия човек на модата.

Пластмасови дрънкулки

Такива бижута всеки само може да си измайстори. Материали – колкото искате и от каквото искате… Бутилки от минерална вода, стари химикалки, капачки от разни шишета… Само въображение и време за малко занимавка се искат. А иначе…

Цветните пластмасови дрънкулки издават, че детето продължава да живее в техния притежател. Те говорят за волност, за известна доза непукизъм, за демонстрация на жизненост и антиуседналост. Девизът на хората, окичени с разноцветни дрънкулки най-общо е: „Животът е да се живее днес и сега”.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!