Италиански специалисти обучават наши работници за укрепването на храм „Св. св. Кирил и Методий“

Укрепването на църквата „Св. св. Кирил и Методий“ напредва и вече навлезе в нов етап. При него се използват специални въглеродни нишки и въглеродна тъкан. Тези материали са едно от значимите постижения на науката през последните десетилетия и притежават голяма якост при относително малък обем. Технологията се използва за укрепване на паметници на културата в Италия и други европейски държави.

Двама италиански специалисти – Джузепе Малканджи и Паоло Балдон – са в Бургас за укрепването на катедралния храм. Те са представители на една от водещите в световен мащаб компании за производство на високотехнологични материали за строителството и обучават наши работници как да използват въглеродните нишки и тъкани при укрепването на конструкцията на сградата.

Модерните материали се използват както за укрепването на стените и колоните, така и за заздравяването на куполите на църквата. В увредените части от стените са направени отвори, в които се вкарват специални прътове. Те се състоят от хиляди въглеродни нишки с дебелина на косъм. Нишките предварително се намазват със специално лепило и се овалват в пясък. Въглеродните платна пък се използват за гладките повърхности. След реконструкцията църквата ще отговаря на всички конструктивни изисквания за сеизмична устойчивост.

Проектът за укрепването на храм „Св. св. Кирил и Методий“ е на водещия български специалист в тази област проф. Йордан Милев, който дълги години е практикувал в Япония.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!