История на бургаските пазари: На борба с търговската спекула

/Поредица/

В първите години след Освобождението Бургас е сравнително развит пазарен град, някои от пазарните места се използват постоянно, но все още предстои много работа по цялостната организация на търговската дейност в града. Най-належащ е въпросът с  приходите от местните данъци, които вече са крайно недостатъчни за мирновременния живот в главния пристанищен град на Източна Румелия.  Специално назначена от градския съвет тричленна комисия проучва възможностите и определя размера на налозите. През 1879 г. Съветът постановява да се обложи износът на всички стоки, продажбата на добитък, храните, консумацията в кафенетата, включително игрите на табла и карти.  Вземат се и някои градоустройствени решения – за построяването на нова житна скеля и др. За най-необходими и спешни се считат мерките против търговската спекула, сред които е и обявяването на събота за пазарен ден, в който селяните да могат да излагат произведенията си направо на пазара.

През 1881 г. с протокол се въвежда налог върху всички стоки, добитък, храни и пасажери, които преминават през бургаското пристанище. Осъществява се и контрол върху добива на грозде от лозята в района. Интересно решение в протокола от същата година, подписан от кмета Ясен Русалиев, е въвеждането на единна цена /„марк”/ на продаващата се в града риба – сезан/шаран/, бяла риба, кефал, чига, лефер.

В друг кметски мандат по настояване на  Ясен Русалиев, възпитаник на Роберт колеж,  е отпусната помощ на бургаските производители за участието в Първото земеделско промишлено изложение в Пловдив през 1892 г.

След избухването на Сръбско-българската война / 1885 г./ голяма част от бургаските съветници отиват на фронта. Управлението на града се поема от комисия, оглавявана от Иван Хаджипетров. В този период комисията взема важни решения за защита на зърнопроизводителите от спекулантите, които ги ощетяват. Обявено е и постоянно място за житен пазар в Бургас – при татарската махала /днес източно от пл. „Тройката”/ и е приет правилник за неговото функциониране.  

В материала са използвани данни от публикацията на Владимир Анигностов, РИМ Бургас,  в  документалната книга „138 години пазари- Бургаски регион

/Следва/

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!