История на бургаските пазари: Първите общински решения регламентират търговията

/Поредица/

По време на освобождението на Бургас през 1878 г. населението на града е разнородно и с характерния си облик, реч, поминък оживява безредните крайморски улици. Българите практикуват повече занаяти, рядко се захващат с търговия, основно като комисионери. Изявените търговци в града са гърци.

След Освобождението благосъстоянието на населението по българските градове се подобрява. В бита бързо навлизат европейски стоки. Потреблението се повишава, различните отрасли започват да адаптират производството си според пазарните принципи.

През декември 1978 г. фурнаджиите в Бургас изпращат прошение до окръжния началник за увеличение цените на хляба, свързано с неочаквания недостиг на брашно.

През 1879 г. броят на дюкяните в града е 300, плюс няколко спиртоварни и пекарни. Вече съществуват и малки фабрики – железарски, кожарски и дори една пивоварна. Нуждата от управление на пазарните процеси нараства. Не закъсняват и първите общински решения. Предприемат се редица мерки, които да регламентират търговията и да предпазят жителите на града от всякакъв вид монопол от страна на прекупвачите, като същевременно се внася ред в осигуряването на продоволствията. Например, в пазарния ден – събота, се дава възможност на селяните от околните места директно, без посредници,  да предлагат своята продукция.  . Въвежда се налог върху всички стоки, които влизат и излизат през бургаското пристанище. Осъществява се контрол върху добива на грозде, въвежда се единна цена на продаващата се в града риба.

В материала са използвани данни от публикацията на Владимир Анигностов, РИМ Бургас,  в  документалната книга „138 години пазари- Бургаски регион”

/Следва/

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!