История на бургаските пазари: Облагат с такси дори играта на табла в кафенетата

/Поредица/

Освобождението на Бургас на 6 февруари 1878 г. открива нов път пред града. По това време населението му е значително намаляло в  сравнение със средата на 19 в. Наброява около 3000 души – българи, гърци, арменци, татари, албанци и др. Домовете им са паянтови и хаотично разположени. Селището няма архитектурно планиране, няма канализация , водата е оскъдна. Отпадъците се изхвърлят директно на улиците – кални и без настилка. Няма дървета и зелени площи. Липсва болница, както и някакъв административен порядък. Хората, дошли от различни краища, не изпитват чувство за общност. Единственото, което ги обединява, е търговията.

Първата задача на временната руска администрация е да назначи градско управление. Българските първенци предлагат начело на града да застане Нико Попов, а за негови помощници са избрани Ясен Русалиев, Мавруди Стойчев и Стоян Шивачев. Една от първите предприети стъпки на новата управа е вземането на санитарни мерки за предотвратяване на епидемии. С помощта на руснаците е обзаведена първата болница – „Св. Патнелеймон”. Възобновяват се учабните занятия, контролират се данъчните постъпления, регулират се пазарните цени. Създаването на градоустройствен план става приоритет, търсят се и решения за канализация и водостнабдяване.

Специално назначена комисия установява, че приходите от местни данъци са крайно недостатъчни. Взема се решение да се обложи с такси износът на всички стоки, продажбата на добитък, храните, различните услуги, включително и играта на табла в кафенетата, за да се наберат необходимите средства за решаване на най-неотложните проблеми на града. Събота се обявява за пазарен ден. През 1880 г. се взема решение за построяването на ново житно скеле. През 1895 г. са уточнени местата на откритите пазари, дните от седмицата, в които ще работят, и какви стоки ще се продават. Утвърдени са местата за житен пазар и за животински пазар. През 1899 г. е взето решение ежегодният пазар „Панаир” да трае три дни, да се организира за 32 дни след Великден на поляната срещу мелницата на Хаджипетров. Продавачите плащат на пазарните агенти „серт парса”, като за всяко място и за всеки вид стока тя е различна.

В материала са използвани данни от публикацията на Иванка Делева, РИМ Бургас,  в  документалната книга „138 години пазари- Бургаски регион”

/Следва/

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!