История на бургаските пазари: Как е изглеждал градът през 19 век

/Поредица/

В средата на 19 век Бургас е вече развит търговски център.

Как е изглеждал градът? На този въпрос отговарят редица съвременици, преминавали през Бургас в различно време и с различни интереси.

Първите търговски дюкяни /магазини/ са направени от плет и в тях се търгува със смесена стока. По-късно се изграждат дървени бараки и полумасивни сгради с помещения за търговска дейност. Широко разпространена е уличната и разносната търговия, за която се плаща определена от общината такса. Всички вносни стоки пък подлежат на общински налог „октроа”.

През 1829 г. руският полковник Георг Енехолм, участник в руско-турсаката война 1828 – 1829 г., преброява в Бургас 112 дюкяна, които са били отделно от жилищните сгради. По същото време Джеймс Алекзандър отбелязва, че в дюкяна може да се поръча храна и вино от близките кръчми и кафенета. Клиентът се настанява вътре върху килим на земята, а чиракът на търговеца му сервира.

По ориенталски образец в централната част, където традиционно се събират влизащите в града пътища , се е намирала чаршията. Непосредствено преди Освобождението тази чаршия всъщност е цял чаршийски квартал – център за производство, търговия, както и за активна социална дейност и публична изява. Кварталът представлявал комплекс от различни чаршии, отделени по производствен и етнически принцип. Един от известните изследователи на града пише, че в откритите и закритите пазари на Бургас могат да се намерят най-невероятни неща – от знахарско лекарство до скъпи чуждоземни накити. 

В повечето случаи занаятчийските чаршии били едновременно и тържища/пазарища: пазарището на бояджиите, на казанджиите, бал базар за продажба на мед и восък, Женски пазар и др. По европейски модел се обособява и тържище за пресни селскостопански продукти, на което труженици от близки села предлагат продукцията си.  

В материала са използвани данни от публикацията на Иванка Делева, РИМ Бургас,  в  документалната книга „138 години пазари- Бургаски регион”

/Следва/

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!