История на бургаските пазари: Официалният език за търговия е бил гръцкият

/Поредица/

В средата на 19 век Бургас вече е обособен административен център – седалище на мюдюрин. На пристанището се построяват няколко специализирани скели. От 1854 г. Бургас става околия с 68 прилежащи села. Той се превръща в малък град, а причината за устремното му  развитие е разрастването на свободната търговия. През 60-ге години на века градът е открит за пазари извън Цариград. Тук пристигат стоки за пазарните центрове на юг от Стара планина, кораби, плаващи под английски, италиански, руски, гръцки флагове привличат хора от цялата страна.

Любопитно е, че за разлика от другите крайбрежни градове основното население на Бургас е мюсюлманско, но въпреки, че административните сгради и жилищата на мюсюлманите се намират до пристанището  друг голям етнос доминира в областта на търговията – гърците. Гръцкият език е бил официален за кореспонденция, търговски дела и в чаршията, но това не водело до никакво напрежение между многоетническото население на града – турци, гърци, българи, арменци, татари, черкези и др.

В материала са използвани данни от публикацията на Иванка Делева, РИМ Бургас,  в  документалната книга „138 години пазари- Бургаски регион”

/Следва/

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!