История на бургаските пазари: Търговско-индустриална камара

/Поредица/

Бургаската областна стопанска камара е основана през 1895 г. със закон за създаване на индустриални камари в страната. През първото си десетилетие тя съществува като клон на Варненската камара. Отделя се като самостоятелно учреждение през ноември 1907 г. Това се налага заради устремния икономически подем на Бургас в началото на ХХ век, който придобива статут на голям индустриален и банкерски град. Тук се откриват редица индустриални предприятия, развиват се занаятите, прилагат се машини в производството. Напредък бележи и търговията – вътрешна и външна. Търговско-индурстриална камара пряко защитава правата на местните търговци, индустриалци, занаятчии и земевладелци. Тя изпълнява и специални функции в областта на професионалното образование и за регламентирането на търговията и занаятите. В сферата на интересите й е развитието на индустриалните предприятия и занаятчийските училища. Специално създадена информационна служба събира сведения и статистически данни и ги предоставя на разположение на интересуващите се. През 30-те години на ХХ в. компетеционно бюро отговаря за усвояването на международния стокообмен чрез изплащане на вноса у нас на български произведения. Специално съдилище към този отдел разрешава възникналите при компетеционни сделки спорове.

Пръв председател на Бургаската търговско-индустриална камара е известният по онова време стопански деятел и политик Иван Хаджипетров. През 1927 – 1934 г. е изградена самостоятелна сграда на камарата , в която се помещава и Стоковата борса. Това е сегашната сграда на Областната администрация в Бургас. Заедно с по-късно възникналите Стокова и Рибна борса, в следващия половин век тази камара става стожер на стопанския живот в града.

Търговско-индустриалната камара се състои от 54 действителни членове – 18 търговци, 18 индустриалци и 18 занаятчии, изпрани от съответните съсловия. Начело стои управително бюро.

През 1943 г. Търговско-индустриалната камара се слива със Земеделската камара, дейността се разширява. По този начин е образувана т.нар. Областна стопанска камара, която просъществува до 1948 г., когато нейните служби и функции се разпределят между градските и околийските народни съвети.

 

/Следва/

В материала са използвани данни от публикацията на Владимир Анигностов, РИМ Бургас,  в  документалната книга „138 години пазари- Бургаски регион

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!