История на бургаските пазари: Търговията започва в 9 часа, ракията на пазара – само местно производство

/Поредица/

Още в края на 19 в. бургаската градска управа урежда с редица укази  правилата на пазарната търговия. През 1893 г. се определя „Фердинандовия площад”, днес градинката пред общината, като място за продажба на хранителни продукти. През 1896 г., мотивирани от желанието да ограничат „разните закупчици/матрапази/”, съветниците съставят Правилник за „реда, по който ще се продават разните съестни/хранителни/ предмети на пазарът в гр. Бургас” и утвърждават постоянно място – тържището „Пазар”.

Регламентират се условията за протичане на пазарния ден. Всички продавачи са длъжни да се явят на пазара в 9 часа. Уточняват се спорни обозначения на основните видове продукти, напр. под „ракия” да се разбира само „местна ракия от разни градуси”.  

През 1899 г. се въвежда налог за влизане на коли със стоки в града. Пет години по-късно вече са в сила и общински данъци и такси за търговия с добитък. Учреден е ежеседмичен пазар за земеделски продукти, разположен в днешната южна половина на пл. „Тройката”. Провежда се всеки понеделник, но за пазарни дни се считат и четирите дни преди Рождество и Великден. По време на пазарните дни се събира такса „серги парасъ”, а на продавачите се издава „позволително”. Местата за продаване са не по-широки от 4 кв.м.В първото десетилетие на 20 в. най-висока е таксата за вълна, пастърма, солена сланина, сирене, кашкавал, масло, мед, домашни птици, яйца. С по-ниски такси се облагат зеленчуците, плодовете и варивата. Най-ниски са таксите за грънчарските произведения, хляба и хлебните произведения и сладкишите. Напълно освободени от такси е търговията с цветя, фиданки и домашно ръчно изработени стоки – платна, чорапи, възглавници.

Освободени от такси са търговците с по-малко стока – до 5 кг сирене и масло, до 10 кг. сухи и пресни варива и др. Забранена е продажбата на всякакви манифактурни и колониални стоки, както и на вредни за общественото здраве продукти. При нарушение мярката е глоба или конфискация на стоката.

През 1907 г. се взема решение за изграждане на кланица за месо, която да бъде разположена срещу днешния кв. „Акациите”, за изграждане на общо пазарище за месо, риба и зеленчуци и за построяването на магазини в центъра на града. Изпълнението на някои от тези проекти се отлага в годините, други са реализирани много бързо. През 1912 г. е открит покрития пазар /Безистена/.

През 20-те години на ХХ в. в Бургас вече се учредяват специализирани  пазари – на едро и дребно, тържища, панаири и др. за всички видове стоки. Така например, с решение на Общинския съвет от 1930 г. пл. „Пазарни” /днес „Тройката”/, се определя за търговия на със зеленчук. Продажбата се извършва само на едро в точно определени часове сутрин и следобед, като се забранява същата дейност в други части на града.

/Следва/

В материала са използвани данни от публикацията на Владимир Анигностов, РИМ Бургас,  в  документалната книга „138 години пазари- Бургаски регион

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!