История на бургаските пазари: Стокова борса

/Поредица/

Учредената през 1904 г. търговско – житарска кооперация съществува под това име до юли 1912 г., когато по силата на чл. 115 от Закона за борсите от същата година се преучредява под названието Стокова борса Бургас, която минава под н на министъра на търговията и труда. Борсата представлява официално тържище, където се срещат търговци и борсови посредници, за да уговорят покупко-продажбата на всички видове зърнени храни. Тя се занимава и с други търговски дейности, като наемане и навлосване на кораби, превози по суша и по вода, свързани с тези дейности застраховки.

Членове на борсата можели да бъдат всички търговци, сдружения или кооперации, които имат регистрирани  фирми в царството и се занимават с покупко-продажбата на борсови артикули.

Основната функция на борсата е регулаторна относно контрола на износната търговия на зърнени храни. За да се осигури равнопоставеност , покупко-продажбите се извършвали в специални помещения в точно определени часове и при спазване на строги правила. Таксите и какви стоки могат да бъдат предмет на търговия определял Управителен съвет. Водела се точна статистика за пристигналите с вагони и коли стоки и изнесените през пристанището товари по държави, месеци и години. Бюджетните операции се намирали под прекия контрол на Поверителен съвет, за разрешаването на спорове съществувал Помирителен съд.

През периода 1913 – 1922 г. Стоковата борса временно прекратява активната си дейност. През Първата световна война и следващите няколко години житната търговия е монопол на разни консорциуми и земеделски синдикати. Функциите на борсата се възстановяват през август 1922 г.

Стоковата борса е поддържала тясна връзка с Търговско-стопанската камара в Бургас и с другите стокови борси в страната. През всички години на съществуването си тя е подпомагала общественополезните и културни потребности на Бургас.  През 1932 – 1936 г. борсата отпуска средства за издръжката на Бургаски промишлен музей. През 1947 г. в нейната сграда е открит Градски наровен музей.

Бургаската борса е изпращала свои делегации за обмяна на опит в Галац Браила,  Кюстенджа и други градове. Ликвидирана е в края на 1947 г.

/Следва/

В материала са използвани данни от публикацията на Владимир Анигностов, РИМ Бургас,  в  документалната книга „138 години пазари- Бургаски регион

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!