История на бургаските пазари: Риболовна кооперация и рибна борса

/Поредица/

Риболовната трудово-производителна кооперация „Български черноморски риболовец”, която обединява живеещите в Бургас рибари, е основана на 11 юли 1920 г. През 1930 г. тя поема на концесия за десет години стопанисването и експлоатацията на езерата Мандра и Вая. Две години по-късно членовете на асоциацията надхвърлят 100 души.

Всички риболовци са задължени всеки ден да продават рибата си на рибната борса. Продажбите се извършват чрез наддаване от комисия, съставена от общински и държавен служител и един ветеринарен лекар, която изпълнява длъжност управител на борсата. Хладилници липсват, затова рибата, която не е продадена през деня, се хвърля обратно в морето, освен видовете, които могат да се осолят, изсушат или консервират.

През 1935 г. на рибната борса са доставени рекордните 449016 кг. риба. Построените бентове на езерата Мандра и Вая увеличават значително улова,  което води до намаляване на цената. Това дори се отразява на цената на месото, което поевтинява поради намалената консумация при обилието на евтина риба. До изнасянето й на тържищата тя се съхранява в специални „живилници”.

През 1936- 1938 г. се строят хладилници и нови консервни работилници, риболовът се модернизира, а през Бургаската рибна борса преминават три четвърти от всичката риба, уловена в Черно море.

През 1936 г. на бургаското пристанище се построява нов кей и рибната борса се премества по-близо до морето. Търговете се провеждат в закрито хале, до което е изграден голям хладилник с капацитет 1000 т.

Бургаските рибари, в сътрудничество с борсата, допринасят и за културните придобивки на града. По тяхна инициатива през 1934 г. в Бургас се открива музей на рибарството. В него са изложени препарирани черноморски риби, рибарски уреди, таблици за хранителността на рибното месо, произведения на рибо-консервната промишленост и др.

През 1944 г. рибарските сдружения, които стопанисват рибната борса, са закрити.  Борсата съществува още няколко години до края на 1947 г., след което е закрита. 

/Следва/

В материала са използвани данни от публикацията на Владимир Анигностов, РИМ Бургас,  в  документалната книга „138 години пазари- Бургаски регион”

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!