История на бургаските пазари: Разрастването на града налага изграждане на нови пазари

/Поредица/

През 60-те години на 20 в. Бургас се разраства, населението и потреблението се увеличават и това налага изграждането на нови тържища. Тогава е завършен пазарът до училище „П.Р.Славейков” и е взето решение да се открие още един пазар – в кс. „Толбухин” /днес „Лазур”/ върху площ от 300 кв. м.

В началото на 70-те години е построен пазарът в новия жилищен комплекс „Славейков”

От всички търговски организации, ТКСЗ-та, частни лица и др., на които общината е разрешила да построят павилиони и магазини или да ползват постоянни сергии се събира наем. Наемът през 1974 г., например, е възлизал на 1.20 лв. месечно.

През 1978 г. на Централния кооперативен пазар е открит супермаркетът „Краснодар”. С неговото изграждане площта на пазара се съкращава наполовина.

В стокооборота на пазара водещи са личните стопанства за сметка на държавните. Тази тенденция се задълбочава с навлизането на новите разпоредби за самозадоволяване на населението. Във публикация на в. „Черноморски фронт” от 1979 г.   е посочено, че ако до 1972 г. на пазара е имало 24 магазина на ТКЗС, то през 1978 г. те са само 2.

През 80-те години на 20 в. скотооборотът на кооперативните пазари нараства. През 1983 г. той достига 4100 лв., а през 1984 г. – 4 400 лв. Общинското управление осъзнава необходимостта от тяхното развитие и модернизиране. Извършва се реконструкция на пазарите до уч. „П.Р.Славейков” и в к-с. „Толбухин” и до РУМ „Младост”. Предстои влизане в експлоатазия на пазарни места в к-с „Зрница”.

Най-сериозните проблеми в дейността на кооперативните пазари идват от остарялата материална база, която не отговаря на хигиенно-санитарните условия. В края на 80те години се планира реконструкция и разширяване на Централния кооперативен пазар, изграждането на тържища от нов вид до РУМ „Младост” и РУМ „Резвая” и в „Меден Рудник”. 

 /Следва/

В материала са използвани данни от публикацията на Яна Иванова, РИМ Бургас,  в  документалната книга „138 години пазари- Бургаски регион”

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!