История на бургаските пазари: Развитие на стопанството след 1989 г.

/Поредица/

Наследените негативи с стопанския, културния и политическия живот силно затрудняват развитието на стопанството след промените през 1989 г. Извършва се преход от планово и централизирано стопанство към свободен пазар с конкуренция между стопанските субекти, а цените на стоките се определят от търсенето. Приватизирани са много обекти – повечето общински. Намалява и обемът на промишлената продукция, който през 1998 г. достига едва 55% от този през 1989 г. Най-голям е спадът в отрасли, разчитащи на скъпи нови суровини.

След 1989 г. започва продължителен и мъчителен процес на връщане на земеделските земи на старите им собственици, което довежда до спад на селскостопанската продукция и дефицит на  хранителни стоки.

След връщането на земята делът на частния сектор в селскостопанската продукция бързо нараства. Производството обаче е затруднено от липса на инвестиции, механизация, торове, химикали.  

Членството на България в Европейския съюз промени драстично условията за правене на аграрен бизнес у нас. През периода 2007 – 2013 г. субсидиите за сектора от ОСП и националните доплащания достигнаха 6.9 млрд. лева. Тези средства създадоха интерес към отрасъла.

Анализите посочват обаче, че отрасълът ползва едва половината от площта на страната, 19% от всички заети в икономиката и създава едва 2% от инвестициите. Въпреки потенциала си, България е конкурентно слаба на европейската карта. Страната разполага с 3% от обработваемата земя в ЕС, използва 3.3% от работната ръка в отрасъла на ниво ЕС, но произвежда едва 0.8% от брутната добавена стойност в селското стопанство на Общонстта.

Всичко това е пряко обвързано с развитието на пазарите. Най-добрият гарант за доходите на земеделските производители е ефективното управление на собствените им ресурси и осигуряването на пазар за тяхната продукция.

Към 2017 г. на територията на община Бургас има разкрити и динамично се развиват следните пазарни зони:

  • Пазар к-с „Меден Рудник” – 2 пазара –за хранителни и промишлени стоки
  • „Краснодар” – едноименен магазин на 2 етажа и 1300 кв. м маси и магазини за плодове, зеленчуци, риба, месо, мляко и др.
  • „Славейково пазарче” – обособен за стоки собствено производство и стоки от еко- и биопроизводители
  • „Лазур” – с обща площ от 1500 км м, магазин за хранителни стоки с площ 900 кв.м, павилиони за хранителни и промишлени стоки
  • „Младост” в к-с „Славейков” – за търговия с хранителни и промишлени стоки
  • „Велека” в к-с „Изгрев” – магазини за продажба на риба, месо, зеленчуци др.
  • Пазар на пл. „Св.св. Кирил и Методий” – открит през 2017 г. за производители с еко- и биопроизводства

 

От 2013 г. на територията на „Бургаски пазари” ЕООД работи химическа лаборатория за изследване на нитрати, интрити и амония в плодовете и зеленчуците собствено производство.

В програмата на Община Бургас се предвижда строителство на нови пазари във всеки комплекс. Целта е да се избегнат посредниците и да се даде възможност на производителите директно да контактуват с крайните потребители

 

В материала са използвани данни от публикацията на д-р инж. Живко Панайотов, в  документалната книга „138 години пазари- Бургаски регион”

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!