История на бургаските пазари: Подем на икономиката през 20-те години на ХХ в.

/Поредица/

Обликът на чаршийските дюкяни и магазини по партерните етажи на сградите в Бургас се променя в крак с изискванията на новия век. Търговците се организират успешно, а конкуренцията не е пречка за сътрудничество в името на общия интерес. Все по-често те колективно заявяват исканията си към общинското ръководство, основно за въвеждане на пазарен регламент за уличната и магазинната търговия. Има и случай, в които се иска защита на монопола. През 1899 г. например държателите на зарзаватчийски дюкяни отправят молба до Общинското управление да се разрешава продажбата на зеленчук само в техните магазини, наети от Общината срещу скъпи наеми. Това обаче не се приема – общината не иска да дава протекции на едни за сметка на други търговци. Вземат се мерки против нелоялната конкуренция, като се забранява продажбата на всякакви артикули на дребно по тротоарите. Стремежът на общинското ръководство е да осигури равни условия за всички търговци.

20-те години на ХХ век се отличават с търговско оживление в Бургас, което силно се усеща по главните улици и булеварди. Потреблението нараства и стимулира предприемачеството, а оттам и растежа на града във всяко отношение.

Един от проблемите през градската управа е въпрос с „Чаршийските места”.  Специални комисии периодично обхождали „чаршийските места” за да оценят търговското им значение и да набележат свободни терени за бъдещо застрояване. Те описвали „чаршиите” и набелязвали незастроени „чаршийски парцели” с лице към главни улици, които подлежали на планомерно застрояване по специален правилник, а бъдещите постройки трябвало да отговарят както на търговските интереси, така и на останалите изисквания – технически и хигиенни.

/Следва/

В материала са използвани данни от публикацията на Владимир Анигностов, РИМ Бургас,  в  документалната книга „138 години пазари- Бургаски регион”

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!