История на бургаските пазари: Кооперативните пазари

/Поредица/

С промяната на политическата ситуация в страната се променят и условията за търговия. В края на 1950 г. в Бургас е  открит местен седмичен пазар, разположен на мястото на тогавашния „Дървен пазар”. Държавните търговски организации го подпомагат със създаването на щандове и осигуряването на промишлени стоки. Тяхна е заслугата и за регулиране на цените. Стабилна материално-техническа база започва да се изгражда едва през 1954 г. Осигуряват се канцелария за управлението, складови помещения, изграждат се канализация, водостабдяване и електроснабдяване. Построяват се два павилиона за зеленчуци, шест единични и шест двойни навеса, павилион за индустриални стоки, декоративна чешма и чешма за добитък. Сключват се договори с ТКЗС-та да си построят собствени павилиони. По онова време пазарът има общо 400 сгъваеми маси, 120 везни, 150 скари, децимали /везни за големи товари/, контролни везни, чукани за месо, работно облекло и др.   

Пазарът обаче си има и своите недостатъци. Павилионите се оказват некачествено построени и с неиздържан външен вид. ТКЗС-тата и частните стопани не осигуряват ритмично селскостопанска продукция. Според доклада на комисията, която проверява търговията на пазара, ръководството не може да контролира спазването на сключените договори и така не изпълнява своите контролни функции.

През 1955 г. е изработен план за разрастването на пазара, включващ нов павилион за месо, изграждането на пет собствени павилиона от ТКЗС-та и павиране на останалата част от площта му.

Кооперативният пазар се различава от организираните. На него държавата не установява размерите на продажбите на стоките, а цените се образуват на база търсене и предлагане. ТКСЗ-тата и частните стопани продават излишъците от продукцията си,  участието на закупчици е забранено. Търговията се извършва само между производител и потребител.

Само за три години – от 1953 до 1956 г., стокооборотът на кооперативния пазар е нараснал почти 2 пъти. Основната задача на търговските организации е системното проучване на търсенето и своевременното доставяне на необходимите стоки. За целта се организирали срещи с граждани, стокови изложби и др.

Кооперативният пазар е не само допълнение към държавната търговия, но и нейна алтернатива.

 

/Следва/

В материала са използвани данни от публикацията на Яна Иванова, РИМ Бургас,  в  документалната книга „138 години пазари- Бургаски регион”

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!