Инж. Радков:Седмицата на гората е празник на всички хора, които обичат и милеят за гората

Директорът на РДГ-Бургас инж. Венелин Радков отправи поздравление по повод Седмицата на гората, която се отбелязва от 90 години в началото на пролетта.

Поместваме текста без редакторска намеса:

Скъпи колеги лесовъди, уважаеми граждани,

Преди 90 години по идея на родолюбиви български общественици за първи път е проведен Празникът на гората. С времето той се е превърнал в традиция за нашата професионална общност.

Поколения лесовъди, за които гората е не само професионална, но и лична съдба, вече девет десетилетия с достойнство, обич и всеотдайност работят за нейното съхранение и развитие.

От тогава до днес горското дело и горската служба познават периоди на подем и критични моменти. Многобройни са преодолените трудности, изпитания и направените грешки. Но положителният опит, добрите традиции и постигнатите резултати, дело на нашите предшественици, са огромна отговорност и дълг пред обществото – да останем верни на благородната мисия на лесовъда, като създател на живот и пазител на хармонията в природата. Докато обмисляме какво ни предстои, ние с благодарност си спомняме труда на всички лесовъди през годините, което пък ни дава сили и мотивация да продължим започнатото от тях, защото който има минало, има и бъдеще.

В днешно време климатичните предизвикателства, глобализацията и развитието на информационните и комуникационни технологии променят невероятно бързо живота на хората. Демографските, икономическите, технологичните и институционалните промени преобразяват в значителна степен и горския сектор, структурата на търсенето на продуктите и услугите от него.

С уважение се обръщам към всички, ангажирани със съхранението на българската гора по случай професионалния празник на лесовъдската колегия – „Седмица на гората 2015 г.”, провеждан тази година под мотото „Гората – мост към бъдещето”.

Ръководството на Регионална дирекция по горите – гр. Бургас се чувства длъжно да съхрани положителния опит и добрите практики, утвърдени в дългогодишната история на лесовъдството.

Не на последно място е нужно и разбиране от страна на обществеността, че за преодоляване на трудностите, които стоят пред нас е необходимо време и много съвместна работа.

Седмицата на гората е празник не само на нас лесовъдите, но и на всички хора, които обичат и милеят за гората, защото горите на България са част от националното ни богатство и националната ни идентичност.

Горският сектор е пряко свързан с останалите отрасли на българската икономика и има сериозна икономическа, социална и екологична значимост. Значението на българската гора отдавна е излязло от националната рамка и се възприема със своята европейска и световна значимост.

Използвам случая, за да изкажа своята благодарност също така и към служителите на Регионална дирекция по горите – гр. Бургас, нелесовъди по професия за това, което е създадено и се създава, и за ежедневните им усилия то да бъде опазвано и умножавано за доброто на българската гора!

Честит празник!

Здраве и късмет!

инж. Венелин Радков

Директор при РДГ Бургас

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!