Изясняват собствеността и състоянието на 37 язовира в Бургаско

В началото на седмицата стартираха проверки на язовирите с неустановена собственост, намиращи се на територията на област Бургас. Областният управител Вълчо Чолаков, в качеството си на председател на междуведомствения екип за проверка на техническото състояние на язовирите, се включи в инспектирането на пет от тях в община Айтос. Заедно с експерти от Басейнова дирекция, Напоителни системи, Пожарната и общинските администрации, губернаторът установи на място, че проверените язовири „Мостино“, „Батъклъка“, „Мангър дере“, „Чатал дере“ и „ Ляската“ не представляват опасност за населението при усложнена метеорологична обстановка.

Комисията продължава проверките по график, като в следващите седмици на януари ще бъдат обходени общо 37 обекта в общините Бургас, Камено, Поморие, Приморско, Созопол, Карнобат, Сунгурларе, Руен и Средец. Целта е да се установи чия собственост са съответните водни съоръжения, какво е състоянието им и какви мерки трябва да бъдат взети за привеждане на съоръженията във вид, съобразен с нормативните изисквания.

Съгласно Решение на Министерски съвет до изясняване на собствеността на 268 язовира на територията на цялата страна, контролът се възлага на областните управители.

Извършваните в момента проверки са различни от ежегодните, които Областна администрация извършва относно проводимостта на речните корита и състоянието на потенциално опасните язовири.

„В последните месеци природата и сполетелите ни бедствията ясно показаха какви трябва да бъдат приоритетите ни. Лично взимам участие в проверките, за мен темата е изключително важна, тъй като касае живота и здравето на моите съграждани“,  заяви Вълчо Чолаков.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!