Изявени студенти по туризъм и социално дело получават стипендии

Фондация “Св. св. Константин и Елена” финансира висшето образование на талантливи, но социално слаби българчета

Фондация “Св. св. Константин и Елена” определи своите стипендии за подпомагане на изявени студенти в областите на туризма, социалното дело и социалния мениджмънт. Стипендиантите ще бъдат подпомогнати с по 1500 лв. за летния семестър 2014/2015 г. Общо 4-ма студенти, спечелили стипендиите си чрез конкурс, ще получават финансовата помощ в рамките на 5 равни вноски по 300 лв. за всяка.

В областта на туризма избраните стипендианти са 2-ма от общо 25 канидати от 8 най-известни български висши учебни заведения. Журито избрало най-изявените студенти е съставено от авторитетни представители на академичните среди и на Фондацията. Критериите, по които са отличени стипендиантите са предимно високите показатели от изпитната сесия през зимния семестър.

През втория етап на стипендиантската програма са избрани кандидатурите на: Виктория Петрова от Икономически университет – Варна, 4-ти курс “Туризъм” със среден успех от зимната сесия – Отличен 6.00 и Катина Попова от същото учебно заведение и специалност, 4-ти курс, със среден успех – Отличен 5.75. Основното изискване, което е поставило журито е доста амбициозно и то е средният успех на младите хора да бъде поне “Отличен 5.50”.

Фондацията реализира тази програма с подкрепата на „Св. Св. Константин и Елена Холдинг“ АД.

Стипендиантската програма в областта „Социално дело и социален мениджмънт“ Фондацията осъществява съвместно с ПОАД „ЦКБ Сила“ АД. По тази програма, освен отличен успех от предходния семестър, студентите трябваше да представят и есе по актулана тема в областта.

С отличния си успех (5.80) и задълбочения анализ в есето на тема „Промените в пенсионния модел – пътят от солидарен към капиталов принцип и изборът между две паралелно съществуващи системи“ стипендия спечели Соня Иванова – четвъртокурсничка в Стопанска академия „Д. Ценов“ – Свищов.

Другият стипендиант по програмата е Гошо Димитров, студент във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, първи курс, специалност „Социалнопедагогическа превенция и пробационни дейности“. Първитя семестър той е завършил с успех 6.00. Гошо е доброволец в домовете за деца, лишени от родителска грижа, и е консултант по социални дела.

През първия семестър на тази учебна година в двете на направления – туризъм и социално дело, бяха подкрепени други четирима студенти. Така през учебната 2014/2015 г. Фондацията подпомогна обучението на общо 8 студенти от различни висши учебни заведения на страната.

Програмата на Фондация “Св.св. Константин и Елена” за поощряване и подпомагане на талантливи българчета в процеса на висшето им образование е с дългосрочни цели. Те са създаване на висококфалифицирани кадри в ключови за икономиката на страната сфери, от които в България се чувства силен дефицит. С предимство по тази програма се ползват студенти в неравностойно положение, а именно: от социално слаби семейства; младежи и девойки, израснали под институционална грижа; сираци или полусираци; студенти със степен на инвалидност; студенти със специални образователни потребности.

Имената на четиримата стипендианти, отличени при първото издание на програмата са: Велизара Стоянова – Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“; Ангел Зарев – ВСУ „Черноризец Храбър“; Силвия Еманоилова – СА „Д.А. Цeнов”- Свищов; Симона Василева – УНСС – София.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!